دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1401 
1. POTENTIAL ECOLOGICAL RISK OF METALS EMITTED FROM TRAFFIC ON THE LEAVES OF TREES IN TEHRAN, IRAN

صفحه 4447-4458

سارا عباسی؛ مریم ملاشاهی؛ محبوبه چراغی؛ عاتکه اصلانی


5. بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر اهر در سال 1397

صفحه 4488-4493

غلامحسین صفری؛ فاطمه یعقوبی رودپشتی؛ احمد اصل هاشمی؛ حسن امام جمعه