نویسنده = محمدعلی کیهان دوست
تکنیک ANFIS برای کنترل ویژگی های ارتعاش یک موتور دیزلی با سوخت هیبریدی بیودیزل-گاز طبیعی

دوره 7، شماره 4، دی 1401، صفحه 5503-5515

10.22034/jess.2022.330368.1726

سینا فیض اله زاده اردبیلی؛ بهمن نجفی؛ محمدعلی کیهان دوست؛ امیر شایعی