نویسنده = شوشتری کرمانشاهی، لیا
تاثیر مجتمع بهره‌برداری نفت و گاز شماره 3 اهواز بر شاخص‌های کیفیت هوای (AQI) غرب شهر اهواز

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5316-5328

10.22034/jess.2022.334337.1748

علی کاشانی صفار؛ حسین نوروزی؛ نسرین چوبکار؛ لیا شوشتری کرمانشاهی