نویسنده = اسمعیلی، لیلا
بررسی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه نیرچای با استفاده از مدل ANP

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 5987-6002

10.22034/jess.2022.342371.1785

موسی عابدینی؛ لیلا اسمعیلی؛ امیرحسام پاسبان؛ الناز پیروزی