نویسنده = کشت ورز، محمد رضا
اصلاح خاک آلوده به هیدروکربنهای نفتی با گیاه پالایی وتیور

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6084-6091

10.22034/jess.2022.342720.1787

ساسان محسن زاده؛ محمد رضا کشت ورز؛ مهدی محسن زاده؛ مهدی نظری؛ مجتبی پورباقری؛ عرفان آتش دهقان