نویسنده = سبحانی، بهروز
بررسی ویژگی‌های دید افقی در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از ضریب خاموشی

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8466-8451

10.22034/jess.2023.405245.2073

بهروز سبحانی؛ لیلا جعفرزاده علی آباد؛ غلامحسن محمدی