نویسنده = عمادی، سید جواد
تحلیل عوامل سخت‌افزاری، اقتصادی و محیط زیستی در ایجاد بندر خشک در شهرستان انزلی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6310-6325

10.22034/jess.2022.347835.1812

هاتف حاضری؛ عبدالرحیم هاشمی دیزج؛ مهدی جعفری؛ سید جواد عمادی