نویسنده = سالاروند، علی
تنوع گونه های پرندگان منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد لرستان

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6968-6975

10.22034/jess.2022.349802.1816

مجید دریکوند؛ علی سالاروند؛ سارا عباسی؛ محبوبه چراغی