نویسنده = عبدالملکی، سمیه
بررسی شاخص‌های پایداری زیست محیطی و ارتباط آن با معدن

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7264-7272

10.22034/jess.2023.382330.1962

محمد جواد عبدالملکی؛ مرجان سالاری؛ سمیه عبدالملکی