نویسنده = سعیدی زارنجی، سمیرا
تحلیل فضایی ساختار فعالیتی منطقه کلانشهری قزوین

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7382-7396

10.22034/jess.2023.379540.1942

هادی اسکندری عین الدین؛ سمیرا سعیدی زارنجی


ارزیابی نقش هنرعمومی در ارتقاء هویت فضاهای شهری از دیدگاه بانوان در شهر اردبیل

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 7011-7023

10.22034/jess.2022.358134.1857

محمدحسن یزدانی؛ ابولفضل عبدالهی فرد؛ شیوا ولایتی؛ سمیرا سعیدی زارنجی


طراحی مجموعه تفریحی و گردشگری در امند با هدف ایجاد شادی و نشاط عمومی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6481-6500

10.22034/jess.2023.376359.1922

سمیرا سعیدی زارنجی؛ شیوا ولایتی؛ فرشته مختارنژاد