نویسنده = احمدپور، محمود
ارزش‌گذاری اقتصادی پارک حفاظت شده بیرک در استان سیستان و بلوچستان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6072-6083

10.22034/jess.2022.361718.1872

علیرضا کیخا؛ راضیه شیبک؛ سامان ضیایی؛ محمود احمدپور