نویسنده = بسکله، غلامرسول
ارزیابی پارامترهای هیدروشیمی در آب های ساحلی چابهار: تغییرات فصلی و نوسانات روزانه

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6456-6468

10.22034/jess.2023.370462.1907

حمید ارشادی فر؛ کمال الدین کر؛ امیر قاضی لو؛ عماد کوچک نژاد؛ غلامرسول بسکله