نویسنده = باقری، اصغر
Progressive Farmers’ Perceptions of Barriers to the Utilization of Precision Agricultural Technologies

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 7713-7722

10.22034/jess.2023.378315.1934

اصغر باقری؛ جواد طریقی؛ نیر امامی


عامل‌های تاثیرگذار بر رفتار بهداشتی گلخانه‌داران استان خوزستان نسبت به آفت‌کش-ها

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 8134-8145

10.22034/jess.2023.393757.2008

اصغر باقری؛ زیبا شیرزادی؛ ابوالمحمد بندری؛ آمنه سواری مببینی