نویسنده = دادخواه تهرانی، مجتبی
ارزیابی کیفیت آب رودخانه چالوس بر اساس شاخص‌های کیفی IRWQIsc و NSFWQI

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 7064-7072

10.22034/jess.2023.386540.1975

مجتبی دادخواه تهرانی؛ سهیل کریمی درمیان؛ علی مریدی؛ رضا خلیلی