نویسنده = بندری، ابوالمحمد
عامل‌های تاثیرگذار بر رفتار بهداشتی گلخانه‌داران استان خوزستان نسبت به آفت‌کش-ها

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 8134-8145

10.22034/jess.2023.393757.2008

اصغر باقری؛ زیبا شیرزادی؛ ابوالمحمد بندری؛ آمنه سواری مببینی