نویسنده = تکلوزاده، مهرداد
RDF پاسخی به تولید سیمان پایدار در زنجیره ارزش اقتصادی آن

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 7977-7996

10.22034/jess.2023.394334.2013

حانیه عباسلو؛ بهادر ابول پور؛ مهرداد تکلوزاده