نویسنده = سید محمد جواد سبحانی
ارزیابی شاخص‌های پایداری زیستی گلخانه‌های هوشمند

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8265-8275

10.22034/jess.2023.407810.2087

مرتضی علیدادی؛ مصطفی رحمتی جنیدآباد؛ سید محمد جواد سبحانی؛ محمدرضا زارع بوانی