نویسنده = اکبرزاده، علیرضا
سنتز نانوذرات اکسیدهای فلزی با قلیایی‌سازی محلول فروشستۀ اسیدی کائولنِ تکلیس شده

دوره 1، شماره 2، آذر 1395، صفحه 11-17

ایرج مسگرزاده؛ علیرضا اکبرزاده؛ رحمت اله رحیمی


نانوذرات نقره حاصله از عصاره بلوط: راه حل محلی مشکلات رودخانه قره‌سو

دوره 1، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 53-58

ایرج مسگرزاده؛ علیرضا اکبرزاده؛ رحمت اله رحیمی