نویسنده = جوادی پیربازاری، سامان
ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت قائن با استفاده از مدل DRASTIC

دوره 1، شماره 2، آذر 1395، صفحه 63-71

الهه ساداتی پور؛ روح الله نوری؛ اکبر باغوند؛ سامان جوادی پیربازاری؛ حمید کاردان مقدم