نویسنده = حسن هویدی
Environmental Risk Assessment of Noise Pollution Caused by Construction Activities (Case Study: Metro Line 3, 7th District Tehran)

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3783-3792

الهه پهلوان؛ بهرام ملک محمدی؛ حسن هویدی؛ اسماعیل صالحی


بررسی رابطه احساس آلودگی صوتی و احساس بروز رفتارهای خشونت آمیز میان ساکنین سایت‌های عمرانی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3257-3263

الهه پهلوان؛ بهرام ملک محمدی؛ حسن هویدی؛ اسماعیل صالحی


تاثیر پسماند در شیوع بیماری‌های واگیردار

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3068-3076

علی سعیدیان راد؛ محمد سعیدیان راد؛ مریم پازوکی؛ حسن هویدی