نویسنده = غلامرضا نبی بیدهندی
Prioritizing of strategies for the ecological design of urban waste transfer stations using SWOT analysis

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2665-2672

غلامرضا نبی بیدهندی؛ علی دریابیگی زند؛ آذر واعظی هیر؛ امیر نبی بیدهندی


تجزیه و تحلیل توسعه رویکرد اکولوژی صنعتی در معادن زغال سنگ مطالعه موردی: معدن زغالسنگ پروده طبس

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 1949-1962

نسیم هاشمی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ احمدرضا یاوری