نویسنده = حسینی، سید اسعد
ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی سنندج

دوره 4، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1307-1316

سید محمد حسینی؛ سید اسعد حسینی؛ علیرضا کربلایی درئی