نویسنده = شاکری بستان آباد، رضا
اثرات هدفمندی یارانه‌ها بر بهره‌وری آب در بخش‌های کشاورزی و صنعت

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 4884-4895

10.22034/jess.2022.319051.1693

مجید شهریاری؛ سامان ضیایی؛ رضا شاکری بستان آباد


بررسی تأثیر تغییر اقلیم روی تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی در استان آذربایجان شرقی

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1801-1809

محسن صالحی کمرودی؛ رضا شاکری بستان آباد