نویسنده = فرح گل، پوریا
تصمیم گیری در مورد گزینه‌های بهبود محیط زیست در فرآیند رنگ‌آمیزی به روش AHP/TOPSIS

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1783-1791

محمد حسین آسیا؛ سپیده خوشاب؛ پوریا فرح گل؛ متینه مقدم