نویسنده = پژمان درخشان علمدارلو
مدلسازی جریان‌های دریایی در خلیج عمان با استفاده از مدل Mike3D

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2404-2412

پژمان درخشان علمدارلو؛ محمدرضا خلیل آبادی؛ قاسم دهقانی اشکذری


‌شبیه‌سازی گردش آب در خلیج فارس با استفاده از مدل MIKE 3D

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 1986-1992

پژمان درخشان علمدارلو؛ محمدرضا خلیل آبادی؛ قاسم دهقانی اشکذری