نویسنده = کامران خیرعلی پور
ارزیابی شاخص های انرژی و زیست محیطی در تولید شکر از چغندرقند

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3540-3548

حسن غلامرضایی؛ کامران خیرعلی پور؛ شاهین رفیعی


مقایسه شاخص های زیست محیطی در تولید نان سنگک و لواش در شهرستان اسلام آباد غرب، کرمانشاه

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3198-3203

محمدمهدی جلیلیان؛ کامران خیرعلی پور؛ اسماعیل میرزایی قلعه