نویسنده = حسن نصراله زاده ساروی
بررسی حضور میکروپلاستیک‌ها در رسوبات سطحی سواحل دریای خزر (مطالعه موردی ساحل فرح‌آباد ساری)

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2644-2650

فاطمه شریفی کیاسری؛ محمد طلائیان؛ حسن نصراله زاده ساروی