نویسنده = سعیدیان راد، محمد
تاثیر پسماند در شیوع بیماری‌های واگیردار

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3068-3076

علی سعیدیان راد؛ محمد سعیدیان راد؛ مریم پازوکی؛ حسن هویدی