نویسنده = شیدای کرکج، اسماعیل
بررسی مقدار تولید و مصرف دو گونه Bromus tomentellus Boiss. و Festuca ovina L. در شدت‌های چرایی مختلف در مراتع کوهستانی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4494-4502

10.22034/jess.2022.142076

اسماعیل شیدای کرکج؛ سیده محدثه احسانی؛ جواد معتمدی؛ مرتضی مفیدی چلان


تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در طول گرادیان چرایی دام (مطالعه موردی: ‌شوره‌زارهای اینچه، استان گلستان)

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4140-4148

ابوالفضل شریفیان بهرمان؛ الهه سادات حسینی؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ حمید سیروسی


بررسی ویژگی‌های عملکردی خاک تحت تاثیر مدیریت چرایی مختلف (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی سهند، استان آذربایجان شرقی)

دوره 6، شماره 3، آبان 1400، صفحه 3845-3853

اسفندیار جهانتاب؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ مرتضی مفیدی چلان؛ وحید کریمیان؛ ابوالفضل شریفیان بهرمان