نویسنده = صفری، غلامحسین
بررسی اثرات بهداشتی لوازم آرایشی و بهداشتی بر سلامتی انسان

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8649-8626

10.22034/jess.2023.392766.2003

نسیم موسی خانی؛ محمد صفری؛ غلامحسین صفری


بررسی وضعیت بهداشت مسکن مناطق روستایی شهرستان بناب

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 5901-5909

10.22034/jess.2022.304803.1650

غلامحسین صفری؛ صفر علی داداش زاده؛ احمد هاشمی اصل؛ فاطمه یعقوبی رودپشتی


بررسی روند تغییرات شاخص های بهداشت محیط در روستاهای شهرستان ارومیه طی سال‌های 1394-

دوره 7، شماره 4، دی 1401، صفحه 5550-5561

10.22034/jess.2022.334315.1747

غلامحسین صفری؛ احمد اصل هاشمی؛ ندا گیلانی؛ صنم نقیان


رهنمودهای استفاده مجدد از فاضلاب در مصارف غیر شرب شهری

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5100-5109

10.22034/jess.2022.303476.1644

غلامحسین صفری؛ فاطمه یعقوبی رودپشتی


بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر اهر در سال 1397

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4488-4493

10.22034/jess.2022.142075

غلامحسین صفری؛ فاطمه یعقوبی رودپشتی؛ احمد اصل هاشمی؛ حسن امام جمعه


ارزیابی ریسک غیرسرطانزایی ناشی از نیترات آب آشامیدنی در مناطق شهری و روستایی شهرستان بستان آباد در سال 1396

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3390-3395

غلامحسین صفری؛ بهزاد محمدی؛ مریم فرج زاده؛ نادیا اسماعیل زاده