نویسنده = سبزی نوجه ده، محسن
Variation of grain yield and agronomic traits of Brassica napus L. cultivars under salt stress

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4419-4429

محسن سبزی نوجه ده؛ بهنام طهماسب پور؛ مینا امانی؛ محمد اسماعیل پور


Evaluation of antioxidant properties of phenol, flavonoid and allopathy of Achillea wilhelmsii and Salvia officinalis L. extracts

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3793-3802

مینا امانی؛ مهدی یونسی حمزه خانلو؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ محسن سبزی نوجه ده