نویسنده = رفیعی، شاهین
ارزیابی شاخص های انرژی و زیست محیطی در تولید شکر از چغندرقند

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3540-3548

حسن غلامرضایی؛ کامران خیرعلی پور؛ شاهین رفیعی