نویسنده = طلایی، میترا
اثرسنجی تالاب میقان بر ایجاد پدیده گرد وغبار درکلانشهر اراک

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3434-3440

رضا میرزایی؛ حدیث زارعی؛ میترا طلایی