نویسنده = موسی عابدینی
تحلیل ژئومورفولوژیکی مجرای رودخانه خیاوچای مشگین شهر با استفاده از مدل رزگن

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8576-8561

10.22034/jess.2022.340236.1779

فریبا اسفندیاری درآباد؛ موسی عابدینی؛ دنیا پارسا؛ بهروز نظافت تکله


ارزیابی مخاطرات ناشی از جابجایی تپه های ماسه‌ای در دشت سیستان (زابل) و تاثیر آن بر سکونتگاه‌های روستایی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 7855-7872

10.22034/jess.2023.395677.2023

مهدی جدیدالاسلامی قلعه نو؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ موسی عابدینی؛ رئوف مصطفی‌زاده


پهنه‌بندی فرسایش خاک در حوضه آبخیز آلازارچای با استفاده از مدل پسیاک

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 8022-8030

10.22034/jess.2023.395722.2022

موسی عابدینی؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ افشین پناهی؛ الهامه پورقاسمی


پهنه‌بندی مخاطرات زیست محیطی حوضه آبریز ویرمونی استان گیلان

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7344-7357

10.22034/jess.2023.379562.1943

موسی عابدینی؛ طیبه بابایی اولم؛ امیرحسام پاسبان


پهنه‌بندی خطر وقوع سیلاب با استفاده از مدل هیدرودینامیکی Hec – Ras، (مطالعه موردی: حوضه آبخیز قره‌سو _ استان کرمانشاه)

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6952-6961

10.22034/jess.2022.344023.1795

فریبا اسفندیاری درآباد؛ موسی عابدینی؛ نازنین فاخری پور؛ بهروز نظافت تکله


بررسی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه نیرچای با استفاده از مدل ANP

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 5987-6002

10.22034/jess.2022.342371.1785

موسی عابدینی؛ لیلا اسمعیلی؛ امیرحسام پاسبان؛ الناز پیروزی