نویسنده = گلمحمدی، عبداله
بررسی خواص کیفی چغندرقند با استفاده از تصویربرداری فراطیفی

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8284-8298

10.22034/jess.2023.407305.2083

عبداله گلمحمدی؛ سید محسن مولایی؛ محمد طهماسبی


ارزیابی غیرمخرب مواد جامد محلول غده های سیب زمینی در شرایط مختلف انبارداری با استفاده طیف سنجی فروسرخ نزدیک (Vis/NIR)

دوره 6، شماره 3، آبان 1400، صفحه 3975-3984

عبداله گلمحمدی؛ یلماز بایحان؛ اسماعیل کاودیر؛ محمت بوراک بیویکجان؛ محمد طهماسبی


بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی به عنوان یک عامل اتصال عرضی بر خواص فیلم زیست‌تخریب‌پذیر زئین

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3730-3739

یگانه فیض اللهی؛ عبداله گلمحمدی؛ علی نعمت اله زاده؛ محمد طهماسبی