نویسنده = حکمت خواه، رامتین
مدل سازی فرآیند تولید جوش شیرین با استفاده از گاز آلاینده دی اکسید کربن

دوره 6، شماره 3، آبان 1400، صفحه 3825-3833

بهادر ابول پور؛ رحیم شمس الدینی؛ رامتین حکمت خواه