نویسنده = فاطمه یعقوبی رودپشتی
بررسی وضعیت بهداشت مسکن مناطق روستایی شهرستان بناب

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 5901-5909

10.22034/jess.2022.304803.1650

غلامحسین صفری؛ صفر علی داداش زاده؛ احمد هاشمی اصل؛ فاطمه یعقوبی رودپشتی


رهنمودهای استفاده مجدد از فاضلاب در مصارف غیر شرب شهری

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5100-5109

10.22034/jess.2022.303476.1644

غلامحسین صفری؛ فاطمه یعقوبی رودپشتی


بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر اهر در سال 1397

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4488-4493

10.22034/jess.2022.142075

غلامحسین صفری؛ فاطمه یعقوبی رودپشتی؛ احمد اصل هاشمی؛ حسن امام جمعه