نویسنده = احمد اصل هاشمی
بررسی روند تغییرات شاخص های بهداشت محیط در روستاهای شهرستان ارومیه طی سال‌های 1394-

دوره 7، شماره 4، دی 1401، صفحه 5550-5561

10.22034/jess.2022.334315.1747

غلامحسین صفری؛ احمد اصل هاشمی؛ ندا گیلانی؛ صنم نقیان


بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر اهر در سال 1397

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4488-4493

10.22034/jess.2022.142075

غلامحسین صفری؛ فاطمه یعقوبی رودپشتی؛ احمد اصل هاشمی؛ حسن امام جمعه