نویسنده = اصلانی، عاتکه
POTENTIAL ECOLOGICAL RISK OF METALS EMITTED FROM TRAFFIC ON THE LEAVES OF TREES IN TEHRAN, IRAN

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4447-4458

10.22034/jess.2022.141183

سارا عباسی؛ مریم ملاشاهی؛ محبوبه چراغی؛ عاتکه اصلانی