نویسنده = خرمی فر، علی
بررسی میزان کربوهیدرات سیب زمینی در زمان برداشت

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8223-8228

10.22034/jess.2023.409312.2095

منصور راسخ؛ علی خرمی فر؛ حامد کرمی


تعیین ارقام شلیل با استفاده از روش طیف سنجی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 7911-7918

10.22034/jess.2023.402751.2059

علی خرمی فر؛ علی میرزازاده؛ ولی رسولی شربیانی


مقایسه فرایند خشک شدن سیب در حالت واقعی و مدلسازی شده

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 5922-5932

10.22034/jess.2022.327384.1718

ولی رسولی شربیانی؛ علی خرمی فر؛ غلامحسین شاهقلی


طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک جهت تخمین میزان قند ارقام مختلف سیب‌زمینی

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5121-5128

10.22034/jess.2022.321603.1706

اسما کیسالائی؛ غلامحسین شاهقلی؛ عبدالمجید معین فر؛ علی خرمی فر


شناسایی و تفکیک برنج خالص و ناخالص به کمک بینی الکترونیک

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 4904-4910

10.22034/jess.2022.147669

ولی رسولی شربیانی؛ علی خرمی فر


بکارگیری آزمونگر تک چرخ در انباره خاک برای بررسی فشار تماسی بین چرخ و خاک

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4248-4255

علی خرمی فر؛ مجید دولتی؛ عارف مردانی؛ علیرضا علامه