نویسنده = مهدی جدیدالاسلامی قلعه نو
ارزیابی مخاطرات ناشی از جابجایی تپه های ماسه‌ای در دشت سیستان (زابل) و تاثیر آن بر سکونتگاه‌های روستایی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 7855-7872

10.22034/jess.2023.395677.2023

مهدی جدیدالاسلامی قلعه نو؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ موسی عابدینی؛ رئوف مصطفی‌زاده