نویسنده = فریبا اسفندیاری درآباد
تحلیل ژئومورفولوژیکی مجرای رودخانه خیاوچای مشگین شهر با استفاده از مدل رزگن

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8576-8561

10.22034/jess.2022.340236.1779

فریبا اسفندیاری درآباد؛ موسی عابدینی؛ دنیا پارسا؛ بهروز نظافت تکله


ارزیابی مخاطرات ناشی از جابجایی تپه های ماسه‌ای در دشت سیستان (زابل) و تاثیر آن بر سکونتگاه‌های روستایی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 7855-7872

10.22034/jess.2023.395677.2023

مهدی جدیدالاسلامی قلعه نو؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ موسی عابدینی؛ رئوف مصطفی‌زاده


ارزیابی توانمندی‌های ژئوتوریستی و ژئومورفولوژیکی شهرستان سرعین با استفاده مدل‌های کوبالیکوا و فیولت

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7644-7658

10.22034/jess.2022.371296.1914

فریبا اسفندیاری درآباد؛ بهروز نظافت تکله؛ زهرا شهبازی شرفه؛ ولی نعمتی


پهنه‌بندی خطر وقوع سیلاب با استفاده از مدل هیدرودینامیکی Hec – Ras، (مطالعه موردی: حوضه آبخیز قره‌سو _ استان کرمانشاه)

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6952-6961

10.22034/jess.2022.344023.1795

فریبا اسفندیاری درآباد؛ موسی عابدینی؛ نازنین فاخری پور؛ بهروز نظافت تکله


شبیه‌سازی تغییرات رودخانه خیاوچای با استفاده از مدل سزار (CAESAR)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6579-6588

10.22034/jess.2022.371228.1913

فریبا اسفندیاری درآباد؛ بهروز نظافت تکله؛ زهرا شهبازی شرفه