نویسنده = ولی رسولی شربیانی
تعیین ارقام شلیل با استفاده از روش طیف سنجی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 7911-7918

10.22034/jess.2023.402751.2059

علی خرمی فر؛ علی میرزازاده؛ ولی رسولی شربیانی


به کار گیری بینی الکترونیکی با استفاده از روش کمومتریکس جهت تشخیص رقم سیب زمینی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7358-7364

10.22034/jess.2022.356702.1850

ولی رسولی شربیانی؛ اسما کیسالائی؛ علی خرمی فر


تخمین تغییرات اسیدیته و SSC سیب‌زمینی در طول زمان با روش طیف سنجی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7365-7372

10.22034/jess.2022.357325.1856

ولی رسولی شربیانی؛ علی خرمی فر؛ اسما کیسالائی


مقایسه فرایند خشک شدن سیب در حالت واقعی و مدلسازی شده

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 5922-5932

10.22034/jess.2022.327384.1718

ولی رسولی شربیانی؛ علی خرمی فر؛ غلامحسین شاهقلی


شناسایی و تفکیک برنج خالص و ناخالص به کمک بینی الکترونیک

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 4904-4910

10.22034/jess.2022.147669

ولی رسولی شربیانی؛ علی خرمی فر


مقایسه انرژی مصرفی تولید برنج در اراضی دارای طرح تجهیز و نوسازی و فاقد آن (مطالعه موردی شهرستان بندرانزلی)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4678-4687

10.22034/jess.2022.144656

ولی رسولی شربیانی؛ محمد صادق بشارتی مقدم؛ ابراهیم تقی نژاد