نویسنده = حسین نظم فر
تحلیلی بر آسیب‌پذیری شهر کرمانشاه در برابر خطر زلزله با تأکید بر رویکرد‌ تاب‌آوری

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6338-6350

10.22034/jess.2022.355794.1852

چنور محمدی؛ حسین نظم فر؛ صیاد اصغری سراسکانرود


تحلیل عدالت فضایی در توزیع کاربری اراضی در محلات شهر تبریز

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6092-6104

10.22034/jess.2022.346153.1804

حسین نظم فر؛ روح اله میرزازاده؛ ابوالفضل قنبری


ارزیابی کیفیت پیاده روها در مناطق پنج گانه شهر اردبیل

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4580-4587

10.22034/jess.2022.143872

فاطمه صفاری؛ حسین نظم فر