نویسنده = راسخ، منصور
امکان سنجی توانایی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم‌های ژنتیک در طبقه بندی اجزای توده دانه گندم به کمک پردازش ویدیو

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 4957-4968

10.22034/jess.2022.150329

سعید آقاعزیزی؛ منصور راسخ؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ ترحم مصری گندشمین؛ محمدحسین کیانمهر