کلیدواژه‌ها = Biodiesel
life cycle assessment of biodiesel production from algae

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 8202-8206

10.22034/jess.2023.388746.1987

غلامحسین جعفری؛ فرزاد ناصری مغانلو


تکنیک ANFIS برای کنترل ویژگی های ارتعاش یک موتور دیزلی با سوخت هیبریدی بیودیزل-گاز طبیعی

دوره 7، شماره 4، دی 1401، صفحه 5503-5515

10.22034/jess.2022.330368.1726

سینا فیض اله زاده اردبیلی؛ بهمن نجفی؛ محمدعلی کیهان دوست؛ امیر شایعی