کلیدواژه‌ها = "آلودگی هوا"
آیا در کشورهای عضو سازمان بهره‌وری اقتصادی، آلودگی هوا بر امید به زندگی مؤثر است؟

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6882-6891

10.22034/jess.2023.377981.1933

حمید امیرنژاد؛ مهسا تسلیمی؛ فواد عشقی؛ مریم اسدپور گلوگاهی


تاثیر مجتمع بهره‌برداری نفت و گاز شماره 3 اهواز بر شاخص‌های کیفیت هوای (AQI) غرب شهر اهواز

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5316-5328

10.22034/jess.2022.334337.1748

علی کاشانی صفار؛ حسین نوروزی؛ نسرین چوبکار؛ لیا شوشتری کرمانشاهی


تاثیر آلودگی هوا و رشد اقتصادی بر مخارج مراقبت های بهداشتی در گروه کشورهای منتخب عضو اوپک با تاکید بر ایران (رهیافت PANEL ARDL)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3302-3309

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ سامان ضیایی؛ محمود احمدپور برازجانی