کلیدواژه‌ها = "توسعه گردشگری"
برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر رینه لاریجان)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 712-720

عامر نیک پور؛ اکبر یاسیان؛ مصطفی صفایی رینه