کلیدواژه‌ها = " تغذیه "
مکان‌یابی اراضی مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی با استفاده از داده‌های منطقه‌ای و تصاویر ماهواره‌ای در استان یزد

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1130-1141

سیروان زارعی؛ امیر زارعی؛ آزاده نکوئی اصفهانی؛ وحید کاکاپور؛ بهاره کنعانی


مکان یابی اراضی مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی با استفاده از داده های منطقه ای و تصاویر ماهوارهای در استان یزد

دوره 3، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 840-850

امیر زارعی؛ سیروان زارعی؛ آزاده نکوئی اصفهانی؛ یحیی میرشکاران؛ وحید کاکاپور؛ صادق طالبی؛ بهاره کنعانی