کلیدواژه‌ها = "بارش"
پیش‌بینی بارش برخی ایستگاه های استان لرستان در دو دهه آینده با استفاده از مدل LARS-WG

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 7963-7976

10.22034/jess.2023.394271.2014

شهاب حیدری؛ برومند صلاحی؛ بتول زینالی؛ الهامه پورقاسمی


روند تغییرات و نوسانات بارش در تالاب شور گلپایگان

دوره 3، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 851-861

یونس خسروی؛ جابر اعظمی؛ مسیح رجایی؛ علیرضا متولی